Özgeçmiş

Özcan DEMİREL, 01 Mart 1943 yılında Adapazarı-Sapanca’da doğmuş, 1960’da Arifiye İlköğretmen okulunu, 1964 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünü bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi’nde eğitim alanında lisans, 1975 yılında Bilim Uzmanlığı, 1979’da da Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doktora derecesi almıştır.

Hacettepe Üniversitesi’nde 1983’de doçentlik, 1989’da da profesörlük ünvanını alan Özcan Demirel, bu üniversitede Eğitim Fakültesinde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Senato üyesi, Dekan Yardımcısı, Fakülte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği ve öğretim üyesi olarak 1974-2010 tarihleri arasında kesintisiz 36 yıl Hacettepe Üniversitesinde çalıştıktan sonar emekli olmuştur. Halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademik yaşamını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Özcan Demirel’in yayınlanmış 150 makale ve bildirisi ile 35 kitabı bulunmaktadır. Şu ana kadar 52 yüksek lisans ve 51 doktora olmak üzere toplam 103 tezin danışmanlığını yapmıştır.

1992-1997 yılları arasında YÖK Dünya Bankası öğretmen yetiştirme Projesinde yönetim kurulu üyesi; 1996-1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası projesinde program geliştirme uzmanı, 2000-2002 yılları arasında MEDA Temel Eğitime Destek projesinde proje eşbaşkanı olarak çalışmıştır. 1995-2007 yılları arasında da Milli Eğitim Bakanlığı adına Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümünde Türkiye delegesi olarak görev almıştır. Şu anda, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (Epoder) ile 20 Ulusal Eğitim Derneği (ULED) Platformunun dönem başkanlığını yürütmektedir.

Özgeçmişi detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.

indir
Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (2001), Eğitim Sözlüğü (2001), Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı (2000), Türkçe Programı ve Öğretimi (1994), Genel Öğretim Yöntemleri (1993), ELT Methodology (1992), Karşılaştırmalı Eğitim (1991), Sing in English (1988), Yabancı Dil Öğretimi (1987) ve Discovering Reading (1987) Demirel’in belli başlı mesleki eserleridir. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2001), Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2001), Öğretim İlke ve Yöntemleri (1999), Developing Test Techniques (1998), Developing Reading Skills (1998), Eğitim Terimleri (1987) , Proficiency in English (1986-1993), Tests for Proficiency in English (1985-1993), English for Hotels and Tourism, Book I (1984) ve English-Turkish Dictionary (1981) ortak yazarlı yayınlarıdır.

Özcan Demirel, evli olup iki çocuk babasıdır. Türk Eğitim Derneği (TED), Türk-İngiliz Kültür Derneği (TBA), The World Council for Curriculum and Instruction (WCCI), Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD), Comparative and International Education Society (CIES), Association for Teacher Education in Europe (ATEE) ve The Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED) gibi mesleki kuruluşların üyesidir. 1992-1997 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Projesinde öğretmen yetiştirme konusunda; 1996-1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası Projesinde program geliştirme uzmanı, Ekim 2000-Şubat 2003 tarihleri arasında Avrupa Birliği MEDA Temel Eğitime Destek Projesinde proje başkanı olarak çalışmış ve 1997 yılından beri de Avrupa Konseyi, Yaşayan Diller Projesinde Türkiye Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Editing

Research fields
• Curriculum development and evaluation
• Foreign language teaching
• Turkish language teaching
• Learning theories ( Mastery, cooperative, active, project-based, brain-based, quantum, standards-based and self-regulated learning, Multiple intelligences, constructivism)
• Youth problems

Theses
• Foreign language teachers’ competences
• Evaluation of foreign language curricula at secondary education level
• The effect of mastery and cooperative learning on English achievement

Courses
Undergaduate
• Curriculum Development in Education
• Intoduction to educational sciences
• Comparative education
• Seminar on Curriculum Development
• General Teaching Methods
• Teaching Grammar
• English Language Teaching Methodology
• Foreign Language Teaching Methods
• Material Adaptation and Development in ELT(Cyprus International University, 2010-2012)

Graduate
• Curriculum Development and Evaluation -1
• Curriculum Development and Evaluation -2
• Educational Technology
• Teaching Turkish and Curriculum Development (1995-1999)
• Curriculum Development in Foreign Language Education (Gazi University, Institute of Social Sciences, 1987-1992)
• Foreign Language Teaching Methodology (Ankara University, Institute of Social Sciences, 1997-2002)
• Curriculum Evaluation in ELT (Cyprus International University, 2010-2012)
• CEFR-based language testing (Ankara, Bahçeşehir and Cyprus International University, 2010-2012)
• ICT in English language teaching (Bahçeşehir University, 2008-2010)
• Curriculum development for ESP (Bahçeşehir University, 2008-2010)
• Research Methods in ELT (Bahçeşehir University, 2008-2010)

Postgraduate
• Curriculum Implementation
• Field Study (Curriculum Development )
• Curriculum Evaluation
• Curriculum Studies in Other Countries( Hacettepe 1985-2010 and Ankara University since 2010)
• Teaching Turkish and Curriculum development (1995-2000)
• Contemprorary Issues of Turkish Educational System (1992-2000)
• Seminar on Curriculum Development (1994-1999)
• Curriculum Development in Education (Eskişehir Anadolu University, Institute of Social Sciences 1987 Spring Term – Visiting Lecturer)
• Curriculum Development in Foreign Language Education (Ankara University, Institute of Social Sciences ( since 1997)

Editing
Editor
• “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” (Information Technology and Material Design), Ankara: PegemA Publication, 2007.
• “Eğitim Bilimine Giriş” ( Introduction to Educational Sciences), Ankara: PegemA Publication, 2006.
• “Eğitimde Yeni Yönelimler” (New Trends in Education), Ankara: PegemA Publication, 2005.
• ”Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi” ( Subject-Matter Textbook Evaluation), Ankara: PegemA Publication, 2005
• “Passport to English” Ankara: PegemA Publication, 2003
• “Orta Öğretimde Yenileşme” (Innovation at Secondary Education) Türk Eğitim Derneği Yayınları (Turkish Educatioan Association Publications). Ankara: 1992

• “Yüksek Öğretimde Değişmeler” (Changes in Higher Education) Türk Eğitim Derneği Yayınları (Turkish Educatioan Association Publications). Ankara: 1989
• “Quality of Education”. Symposium Proceedings, Hacettepe University, Faculty of Education, Ankara: 1985
• “Orta Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları” (Foreign Language Teaching at Secondary Education in Turkey: Issues and Problems) Türk Eğitim Derneği Yayınları(Turkish Educatioan Association Publications) Ankara: 1983 Reviewer
• “Social Behavior and Personality: an international journal” (SBP) www.sbp-journal.com
• “Journal of Social Sciences” (JSS) www.krepublishers.com• “Journal of Education and Human Development” Scientific Journals International (SJI) www.scientificjournals.org
• “Balkan Education Review” – The Balkan Society of Pedagogy and Education ( BASOPED) http://web.auth.gr/basoped/html/eng/cont.html
• “Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
• “Eğitim Yönetimi Dergisi” – PegemA Yayıncılık
• “Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi,
• “Milli Eğitim Dergisi” – Milli Eğitim Bakanlığı Yılda dört kez yayınlanır.
• “Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi” Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
• “Dil Dergisi” Ankara Üniversitesi –TÖMER Dergisi
• “Sosyal Bilimler Dergisi” Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi,
• “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi”
• “Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,”
• “İlköğretim Online Dergisi”
• “Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,”
• “İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,”
• “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,”
• “Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,”
• “Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi”
• “On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi”
• “Ege Eğitim Dergisi” Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
• “Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi” Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
• “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi”
• “Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi”
• “Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi”
• “Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”
• “Yaşadıkça Eğitim” Kültür Koleji Vakfı aylık dergisi
• “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi”
• “Eğitim ve Bilim” Türk Eğitim Derneği Dergisi [/list]

Projects

On-going projects
• “Beneficiary Assessment Research in Development of Secondary Education System in Turkey” Evaluating secondary education curricula at nationwide. Team Leader, Ministry of National Education, Projects coordination unit, June-December, 2011
Projects (completed)
Research Projects
• “Relationships between attitudes to problem-based learning and learning skills” Project coordinator, Hacettepe University, Scientific Research Centre, 2005-2006
• “Generic method, content and devices for multilingiual education”, Project advisor, Bilkent University, Bilkent Cyberpark, Bilemek Co. 2004-2005
• “Evaluation of practice teaching phase of primary teachers at initial teacher training” Project advisor, MoNE (EARGED) Research Centre, 2005-2006
• “The Effect of training mentors Programme” Project leader, TUBITAK, 2006-2007
• “The Problems of university students who come from Turcic Republican States in the Middle Asia.” Team leader, UNICEF, 1997-1999
Development Projects;
• “ Developing the English language teaching curricula for public high schools, Grades 9 and 10”, Curriculum Developer and advisor, Ministry of National Education, 2006 – 2007
• “Developing The European Language Portfolios- for ages 15-18 and also ages for 10-14” National Coordinator, Ministry of National Education, 2001 – 2006
• “Reorganization of secondary education in Turkey”. A Feasibility Study, supported by the World Bank Project, Curriculum Specialist, Ministry of National Education, 1997 March to September -1998
• “ Developing English Language Teaching curricula for public schools”, Curriculum Developer, Ministry of National Education, 1990 – 1992
• “Developing the curricula for the faculties of Education” supported by The World Bank (National Education Development Project) Member of Project Coordination Unit and Curriculum Development Specialist, The Council of Higher Education (YÖK), October 14, 1992 – December 30, 1996
• “Developing English language teaching curricula for English – medium high schools”, Curriculum Developer, Ministry of National Education, 1991 – 1993
• “Study group on re-organizaton of secondary education in Turkey”, Head of the Study Group, 1990
• “Developing the materials for teaching Turkish in the multigrade teaching in primary schools in rural areas”. Consultant, UNICEF
• “Developing English language teaching curricula for Anatolian high schools” Consultant, Ministry of National Education, 1984 -1986 and 1996
Conferences

Seminerler ve Konferanslar

Seminerler ve Konferanslar
• Eğitimde Program Geliştirme
• Etkili Öğretim
• Etkileşimli Öğretim Yöntemleri
• Etkili Sunu Teknikleri
• Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitimde Uygulamaları
• Eğitimde Yapılandırmacılık
• Tam Öğrenme
• İşbirliğine Dayalı Öğrenme
• Proje Tabanlı Öğrenme
• Probleme Dayalı Öğrenme • Beyin Temelli Öğrenme
• Öğretmen Eğitimi ve öğretmen yeterlilikleri
• Teaching English as a Foreign Language
• Testing English as Communication
• Implementation of the European Language Portfolio
• Common European Framework of Reference for Languages
• Computer-assissted Language Learning
• Life Long Language Learning
• Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
• CEFR-based Language Testing
• Vizyon 2023 (Eğitim)

Biten Projeler

Biten Projeler
• YEGAM – Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı, “Kural Tabanlı Sistem Oluşturulması ve Geliştirilmesi Projesi içinde AKORT – Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi” projesi 2007- 2009
• TUBİTAK – “Uygulama Öğretmeni (Mentör) Yetiştirme Programının Etkililiği ” Meltem Yalın Uçar ile (2007- 2008)
• MEB Talim Terbiye Kurulu, “Genel Liseler 9. ve 10. Sınıflar İngilizce Öğretim Programlarının Hazırlanması” İngilizce Programlarını Geliştirme Komisyonu – Komisyon Başkanı (2006 – 2008)
• Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi – Proje Başkanı ve ulusal koordinatör ( 1997-2007)
• Hacettepe Üniversitesi- Bilimsel Araştırmalar Birimi “Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar ile Öğrenme Becerileri arasındaki İlişki” – Proje yürütücüsü
• Hacettepe Üniversitesi KOSGEB TEKMER Müdürlüğü ile Bilkent Cyberpark ,BİLEMEK Yazılım Bilişim LTD. ŞTİ. ” Çoklu Dil Eğitimi için Jenerik Yöntem, İçerik ve Araçları” – Proje danışmanı
• MEB-EARGED “Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitiminde Yer Alan Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi” -Proje danışmanı
• Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, Yabancı Dil (İngilizce) Programlarını Geliştirme Komisyonu (Anadolu Liseleri 9,10,11. Sınıflar İngilizce Öğretim Programlarının Hazırlanması) – Komisyon Başkanı ( 7 Mart. 2001- 2002)
• Milli Eğitim Bakanlığı MEDA – Temel Eğitimi Destekleme Projesi – Proje eş-başkanı (16 .12. 2000 – 15 .11.2002)
• Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Üyeliği (01.Ocak.1981-01.Haziran 2002) ve TED Bilim Kurulu Başkanı (14. Ocak. 1993-1.Haziran.2002)
• MEB 2001 Avrupa Diller Yılı Kutlama Etkinlikleri – Avrupa Konseyi Türkiye Ulusal Koordinatörü (1.I.2001- 31.XII.2001)
• Balkan Eğitimciler Derneği – 21-23 Eylül 2000 İstanbul-Türkiye, Uluslararası Eğitim Sempozyumu Organizasyon Başkanı
• MEB – Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi – Mesleki Teknik Eğitimin Yeniden Yapılanması – Fizibilite Çalışması, Program Geliştirme Uzmanı ( Şubat 1997 – Ekim 1997)
• Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile Avrupa Birliği arasında Yürütülen Yabancı Dil ve Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Danışmanlığı (1995 – 2000)
• YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi- Proje Koordinasyon Birimi üyesi ve Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme ve Özel Öğretim Dersleri Programlarını Geliştirme uzmanı
• MEB 2001 Avrupa Diller Yılı Kutlama Etkinlikleri – Avrupa Konseyi Türkiye Koordinatörü (14.10.1992- 14.10.1996)

• UNICEF – Milli Eğitim Bakanlığı – Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretimi Öğrenci ve Öğretmen Kitabı Hazırlama Komisyonu Başkanı
• Milli Eğitim Bakanlığı-YÖK Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları ve Okulöncesi Eğitim Programlarını Hazırlama Çalışmalarını Yönlendirme Komisyonu Üyeliği,
• Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul, Anadolu Öğretmen Lisesi, Süper Lise ve Anadolu Liseleri İngilizce Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı
• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yabancı Dil Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Danışmanlığı.
• M.E.B Bakanlığı Türkçe Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyeliği ile Anadolu Öğretmen Liseleri Eğitime Giriş, Eğitim Tarihi ve Öğretim İlke ve Yöntemleri Programlarını Geliştirme Komisyonu Danışmanlığı,
• M.E.B Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Çalışmaları Üyeliği.
• H.Ü. Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Sempozyum Düzenleme Kurul Üyeliği ve Sempozyum Sekreterliği.
• Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretim Programlarının Geliştirilmesi. (ABD’de IVP Çerçevesinde Proje Gezisi, Mart 1986).