Başarılar

• Hacettepe Üniversitesi – Bilimde Hizmet Ödülü – 2009
• Germany – Goethe Institut – 2007
• USA – International Visiting Programme – 1986
• UK – British Council, Stirling University – 1984