Hazırladığı Tezler

Tezler
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yeterlikleri”
• “Orta Eğitim Yabancı Dil Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi”
• “Tam ve Kubaşık Öğrenmenin İngilizce Başarısına Etkisi