Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

• Eğitim Programları ve Değerlendirme,
• Yabancı Dil Öğretimi,
• Türkçe Öğretimi
• Öğrenme Kuramları (Tam Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Etkin Öğrenme, Çoklu Zeka, Proje Tabanlı Öğrenme, Yapılandırmacılık, Beyin Temelli Öğrenme, Kuantum öğrenme, Standartlara dayalı öğrenme, Öz Denetimli Öğrenme)
• Gençlik Sorunları