Radyo ve TV Konuşmaları

• “Yabancı dil öğretimi ve Yabancı dille öğretim” TRT-INT Kanalı 15.20-16.00 – 7 Şubat 2009, (40′)
• “Türkiye’de ve Avrupa’da Yabancı Dil Öğretimi” TRT- 2 Eğitim Dünyası 13.00 – 13.20, 25 Ocak 2008 (20′)
• “Yabancı Dili Niçin Öğrenemiyoruz? ” TRT-2 Haber Vizyon Programı 09.30- 10.00 – 12 Ağustos 2007, (30′)
• “Sözüm Türkçe Üstüne“ TRT – INT Kanalı 22.00 – 23.00 -24. Mayıs 2006 (60′)
• “Çoklu Zeka Türleri ve Eğitimde Kullanıldığı Yerler“ TRT İstanbul Radyosu–Radyo 1- 18.40- 18.55 – 21 Aralık 2005 (15′)
• “Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi” Avrasya -TV Günaydın Avrasya Programı 6 Haziran 2005, (45’)
• Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Pasaportu” NTV Haber Kanalı Yakın Plan Programı 31 Mayıs 2005, (30’)
• “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi” Başkent TV, 17 Mart 2003, (40’)
• “Yabancı Dil Öğrenme Yaşı” TRT-2 Eğitim Dünyası – 21 Şubat 2003 (15’)
• “Dil Bayramı ve Avrupa Diller Günü” TRT – Trabzon Radyosu, 26 Eylül 2003 (20’)
• Avrupa Diller Günü” TRT – Türkiye’nin Sesi Radyosu, 26 Eylül 2002 (50’)
• “Avrupa Diller Günü ve Türkiye’deki Etkinlikler” TRT – Ankara Radyosu, 26 Eylül 2002 (10’)
• “Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Ana Dil ve Yabancı Dil Sorunları” TRT – Türkiye’nin Sesi Radyosu, 31 Ocak 2002 (20’)
• “Türkiye’de Avrupa Diller Yılı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi” TRT- Ankara Radyosu, Güne Başlarken Programı 10 Aralık 2001 (20’)
• “Avrupa’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” TRT- Türkiye’nin Sesi Radyosu, 26 Ekim 2001 (20’)
• “Teaching Modern Languages in Turkey” TRT- The Voice of Turkey, 2 October. 2001 (25’)
• “Türkiye’de Avrupa Diller Yılı Etkinlikleri” TRT- Türkiye’nin Sesi Radyosu, Gün Devam Ediyor Programı 28 Eylül 2001 (20’)
• “Avrupa Diller Günü” TV-8 Erkan Tan ile Başkent’ten, 26 Eylül 2001 (15’)
• “Avrupa Diller Yılı ve Türkiye” Işık TV “Eğitim Dünyası” Programı 8 Nisan 2001 (45’)
• “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi ve Yöntemler” Işık TV “Eğitim Dünyası” Programı 6 Ocak 2001 (45’)
• “Balkan Ülkelerinde Eğitim”, BRT Tv ‘Güne Bakış’ Programı, 21 Eylül 2000 (15’)“
• Balkanlarda ve Türkiye’de Eğitim” Kanal – E Tv, 20 Eylül 2000 (20’)

• “Cumhuriyet Döneminde Eğitimde Değişmeler” Ankara Radyosu Yuvarlak Masa. 28 Ekim 1992 (30′)
• “Yabancı Dil Öğretimi” TRT-1, Ankara Televizyonu FORUM Programı (Ankara 24 Kasım 1988 (70′ Uzman Konuşmacı)
• “Türkiye’deki Öğrencilerin Yabancı Dil Sorunları” Amerika’nın Sesi Radyosu Türkçe Servisi. Washington D.C. 7 Mayıs 1986 (Radyo Konuşması 15′)
• “Türkiye’deki Kıbrıslı Yükseköğrenim Gençliğinin Sorunları”. Lefkoşa: Bayrak Radyo ve Televizyonu BRT, 30 Ekim 1985 (30′)2″Çeşitli
• Ülkelerde Gençliğin Durumu ve Sorunları”. TRT-II Yuvarlak Masa – Haber Program. Ankara Radyosu. 24 Kasım 1985.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Planlama II” Yabancı Dil Postası. Ankara Radyosu. Ankara, 25 Haziran 1982
• “Yabancı Dil Öğretiminde Planlama I” Yabancı Dil Postası. Ankara Radyosu. Ankara, 11 Haziran 1982.(15′)
• “Yabancı Dil Bilgisinin Değerlendirilmesi II” Yabancı Dil Postası. Ankara Radyosu, 2 Nisan 1982. (15′)
• “Yabancı Dil Bilgisinin Değerlendirilmesi I”. Yabancı Dil Postası. Ankara Radyosu, 2 Nisan 1982. (15′)

Hakkındaki Yayınlar

Prof. Dr. Özcan Demirel ’ e Armağan – Tezim Danışmanım ve Ben

ArmagankitapNSOXDMRBWP60292
Özcan Hocamız sahip olduğu engin bilgi ve sıcacık sevgisini yaratıcılık ve sabırla öğrencileriyle paylaşabilen bir öğretmendir.

Adapazarı, Malatya, Tekirdağ, Ankara… Bir öğretmen düşünün minicik çocuklara okumayı yazmayı öğretmiş… Gencecik insanlara başka bir dilde kendini ifade etmeyi… Öğretmenlere öğretmenliği ve bilimi öğretmiş…Bu öğretmen, yüreğinde yetiştirdiği öğrencilerin sevgisi, belleğinde sahip olduğu öğretmenlik deneyimi ve bilgisi ile nice öğrencinin yüreğine ve belleğine bilimin sevgisini ekti. Özcan Hocamız sahip olduğu engin bilgi ve sıcacık sevgisini yaratıcılık ve sabırla öğrencileriyle paylaşabilen bir öğretmen. Öğrencileri olarak bunun en yakın tanığı bizleriz.

“Eğitim Programları ve Öğretim” ile “Yabancı Dil Öğretimi” alanında üretilen 101 tez çalışmasında yalnızca tezleri değil bizleri de biçimlendirdi.Bir öğrencinin öğretmenine verebileceği en değerli hediye ürettikleri ve içten duyguları olur diye düşündük. Her birimizin yaşamını derinden etkilemiş öğretmenimize bu kitap bir armağanımız. Çiçeklerde açan öğretmenler olabilmek dileğiyle…

Bildiriler

Bildiriler 2

• “Eğitimde Program Geliştirme Çalıştayı” Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 26 – 27 Haziran 2006 (Çalıştay Koordinatörü)
• “Köy Enstitüleri Eğitim Çalıştayı” Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 15 – 17 Nisan 2006
• “İlköğretim Fen ve Matematik Programlarının Bütünleştirme Çalışmasına İlişkin İhtiyaç Analizi” XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13- 15 Eylül 2006, Muğla , (İlke Önal ve Ahmet Kıray ile)
• “Progress on the Common European Framework, Daring to Lead”: The 40th Annual TESOL Convention and Exhibit, p. 108. Tampa, Florida – USA; March 15-19, 2006, (A. Daloglu ve Lopriore, Luciana ile)
• “The European Perspectives Assessment of Values in Turkish Basic Education Curricula” International Conference on “Education and Values in the Balkans: June 30 –July 1, 2006, Bucharest, Romania, (C. Demirhan ile)
• “The Role of Values Education in High School History Curriculum Relavant to Educational Standards in European Union ” International Conference on “Education and Values in the Balkans: June 30 –July 1, 2006, Bucharest, Romania, (E. Erdem and N. Köksal ile)

• “Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Tez Çalışmaları” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, II Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 26-28 Eylül 2005, İstanbul (Z. Ayvaz ve N. Köksal ile)
• “Common European Framework of Reference for Languages and Language Teaching in Turkey” International Symposium on Language, Literature and Stylistics” Marmara University, Faculty of Education, 24-25 June 2005, İstanbul –Turkey (Çağrılı konuşmacı)
• “Avrupa Dilleri Ortak Ölçütleri ve Türkçe Öğretim Programları” Konferans, Gazi Magosa, KKTC, Doğu Akdeniz Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi, 12-14 Mayıs 2005 (Davetli Konuşmacı)
• “Implications of the European Language Portfolio in Turkey” 1st English Language Teaching Seminar “ELP: Integrated Teachers and Integrated Students” Deniz Kuvvetleri Askeri Deniz Lisesi, Heybeliada/İstanbul, 19 Mart 2005 (Davetli konuşmacı)
• “Avrupa Dilleri için Ortak Ölçütler ve Türkçe Öğretimi” ( Common European Framework and Teaching Turkish) Pristina, Pristina Universitesi, Eğitim Fakültesi Pristina – Kosova, 7- 9 Mart 2005 (Davetli konuşmacı)

• “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi” XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 6-9 Temmuz 2004 (Ortak bildiri)
• “Analyzing the Endeavours for Quality in the Turkish Educational System” International Conference on “The Quality in Education in the Balkan Countries. Sofia: 2-4 July, 2004 (Dr.Erdoğan ile)
• “The European Language Portfolio Project in Turkey” 3rd Joint International ELT Conference. Trakya University-INGED-IATEFL-TESOL. Edirne: 11-13 June, 2004 (Davetli konuşmacı)
• “Etkili Sunu Teknikleri” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara:6 Mayıs 2004 45.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi” Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Kayseri:12 Mayıs 2004

Bildiriler 3

• “Eğitimde Yeni Yönelimler” Heybeliada Deniz Lisesi. İstanbul:19 Mart 2004
• “Uluslararası bakalorya felsefesi dikkate alınarak hazırlanmış çoklu zeka kuramı uygulamalarının; öğrencilerin erişi düzeylerine, öğrenilenlerin kalıcılığına, öğrenci – öğretmen görüşlerine ve değerlendirme sürecine etkisi” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 17 Ocak 2004 (Ortak bildiri)
• “Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 17 Ocak 2004 (Ortak bildiri)
• “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Yapılandırmacı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrencilerin Tepkileri” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üni., 17 Ocak 2004 (B.Yurdakul ile)
• “21. Yüzyıl Başında Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler” İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. İstanbul:19 Aralık 2003

• “The European Language Portfolio in Turkey” Avrupa Konseyi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı (Holiday Inn), 23-25 Ekim 2003
• “Implications of the European Language Portfolio Project in Turkey” Avrupa Yabancı Diller Ortak Kriteleri Uluslararası Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17-19 Eylül 2003 (Keynote speaker)
• “Yabancı Dille eğitim mi? Yabancı Dil eğitimi mi?” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ankara: 30 Nisan 2003
• “Tıp Eğitiminde Tam Öğrenme” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü. Ankara: 28 Nisan 2003
• “Tıp Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikler” Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi Antalya: 23-26 Nisan 2003

• “Öğretmenlerin Hizmetöncesi Eğitimi” 21. Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi Paneli. Eskişehir:18 Nisan 200
• “Avrupa Birliği ve Dil Eğitimi” Özel Okullar Derneği Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları Sempozyumu. Antalya: 4-6 Şubat 2003
• “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi” Milli Eğitim Ba kanlığı Öğretim Toplantıları , Ankara: 20 Haziran 2002
• “Öğretme Sanatı ve Öğretmenlik” 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği. Tokat: Gazi Osman Paşa Ün iversitesi, Eğitim Fakültesi, 29 Kasım 2002

Bildiriler 4

• “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Bağlamında Türkiye’de Öğretmen Eğitimi” 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 22 Kasım 2002
• “Beyin Temelli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri” Uluslar arası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs 2002, (Ortak bildiri)
• “Portfolio-Oriented Foreign Language Education in Turkey”, Famagusta, North Cyprus, Eastern Mediterranean University, First International Education Conference: Changing Times, Changing Needs, 8-10 May 2002, (Çağrılı konuşmacı)
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler’ Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkent Öğretmenevi, Ankara:15. Mart.2002
• “Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi” Özel Okullar ve Eğitimde Kalite Sempozyumu, Antalya, 14-17 Şubat 2002
• “Eğitimde Etkileşimli Öğretim Yöntem ve Teknikleri” TSK Jandarma Okullar Komutanlığı Ankara: 11-12 Eylül 2001
• “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi” X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, 7-8 Haziran 2001 (Ortak bildiri)
• “Program Geliştirmede Yeni Yönelimler” Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İstanbul: 25. Mayıs. 2001
• “Eğitimde Program Geliştirme” Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara: 14. Aralık. 2001
• “Tıp Eğitimi ve Eğitim Programları” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 29. Kasım. 2000

• “Öğretme Sanatı” Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara: 27. Kasım. 2000
• “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Geleceği” Mersin Üniversitesi, Mersin, 24.Kasım. 2000
• “Program Geliştirme Alanında Yeni Gelişmeler” Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3. Kasım. 2000
• “Tıp Eğitiminde Program Geliştirme” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çapa-İstanbul, 27. Ekim. 2000
• “Yapılandırılmış Yaklaşımın Öğrenme Ürünlerine Etkisi” IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Kazım Kara Bekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000 (Ortak bildiri)

Bildiriler 5

• “Educational System in Turkey” International Symposium on Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends“ Balkan Society for Pedagogy and Education, İstanbul, Turkey 22-23 Sept. 2000 (Dr. İ. Erdoğan ile)
• “Öğretme Sanatı” Kara Harp Okulu, Ankara: 13. Nisan. 2000
• “Öğretme-Öğrenme Stratejileri” Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale: 2. Haziran, 2000
• “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi” VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Trabzon 1-3 Eylül 1999 (Ortak bildiri)
• “A New Reading Programme for the Engineering and Architecture Faculty” ESP Challanges: 3rd Slovak International Conference. Trnava-SLOVAKIA, June 16-18 , 1998. (Dr.İ. Mirici ile)

• Slovak International Conference. Trnava-SLOVAKIA, June 16-18 , 1998. (Dr.İ. Mirici ile)
• “Liderlik Programlarında Yer Alan Hedeflerin Analizi” 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Deniz Harp Okulu Tuzla – İstanbul 5 – 6 Haziran 1997
• “Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim” MEB – UNICEF Temel Eğitimi Yaygınlaştırma Pilot Projesi Semineri, 25 Ocak – 7 Şubat 1997 Avanos – Nevşehir
• “Eğitimde Program Geliştirme” Anadolu Üni. AÖF. Ölçme-Değerlendirme Semineri 9 -11 0cak.1997, Eskişehir
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimi” Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 21.XII.1996 Mersin (Panel ve Bildiri)
• “Curriculum Practices for Equity and Excellence in the Turkish Educational System” Human Resources Development An Investment Conference Nov. 30th- Dec.4th, 1996, Kuwait

• ” 21. Yüzyıla Doğru Öğretmen Yetiştirme Politikamız” 3. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bursa, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 1996 (Çağrılı Bildiri)
• “Yabancı Dille Eğitim mi? Yabancı Dil Eğitimi mi?” KKTC, Eğitim Bakanlığı “Eğitim Sisteminde Reform” toplantısı, Lefkoşe: 2-3 Kasım 1995 (Çağrılı Bildiri)
• “A Model For Developing Teacher Education Curricula In Turkey ” ICET’s 41st World Assembly, Teacher Education: An Imperative for National Development. İstanbul, Türkiye. 18-22 Temmuz 1994.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Program Geliştirme” Tevfik Fikret Lisesi Ankara, 15-17 Nisan 1993 90.
• “Approaches To ELT Curriculum Design” The Second International Conference On ELT and Teacher Training in the 1990s Middle East Technical University. Ankara, Turkey. Sept. 23-25, 1992.

Bildirler 6

• “Eğitimde Nitelik Geliştirmede İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Tam Öğrenmenin Yeri ve Önemi” Eğitimde Arayışlar 1. Kongresi.The Marmara Hotel, [b]İstanbul, 13-14 Nisan, 1991.[/b]
• “Education And Changing Social Realities in Turkey” Comparative And International Education Society Conference. [b]Pittsburgh, USA. March 14-17,1991[/b].
• “Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Yeri” III. Dilbilim Sempozyumu Çukurova Üni. Eğitim Fakültesi. [b]Adana: 21-22 Haziran 1989.[/b]
• “Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Karşılaşılan Güçlükler” Fen ve Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Uluslararası Sempozyumu. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi. [b]Ankara: 15-16 Mayıs 1989.[/b]
• “Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Gelişmeler” Karşıyaka Anadolu Lisesi, [b]İzmir, 14 Nisan 1989[/b]

• “Türk Eğitim Sisteminde Bir ‘Program’ Modeli”. Dünden yarına Türk Milli Eğitim Modeli Sempozyumu, Tokat: İbn-i Kemal Araştırma Merkezi. 29 Eylül-2 Ekim 1988
• “Ortaöğretimde Program Geliştirme”. K.K.Komutanlığı Okul Yönetimi İntibak Semineri, Bursa: Işıklar Askeri Lisesi, 20-23 Eylül 1988
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni ve Etkili Teknikler”. Okul yönetimi İntibak Semineri, Bursa: Işıklar Askeri Lisesi, 20-23 Eylül 1988
• “Yabancı Dil Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”. T.C. Merkez Bankası Hizmetiçi Eğitim Semineri. 14 ve 21 Kasım 1987
• “Okullarımızda Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları” Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fakültesi I. Ulusal Eğitim Sempozyumu. İstanbul: 23-26 Kasım 1986

• “Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (ABD ve Türkiye’de)”.TED Ankara Koleji Vakfı, İlk Kısım I. Bilgisayar Eğitimi Toplantısı. Ankara: 3-11 Mayıs 1986
• “Türkiye’deki Kıbrıslı Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları”. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti I. Gençlik Sempozyumu, Lefkoşe:30- 31 Ekim 1985
• “Yabancı Diller Eğitiminde Öğretme Yöntemleri ve Teknikleri”. Askeri Yatılı Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu. İstanbul: Deniz Harp Okulu, 3-5 Mayıs 1983
• “Teaching Dialogues “- “Testing and Evaluation”. A Seminar on Language Teaching Methods. Kayseri: Kayseri Ünv. Oct. 17-19 1981
• “Teaching Reading”. A Seminar on Teaching English as a Foreign Language. Hacettepe Ünv. Ankara: Sept. 7-8, 1981

Makaleler

EUROPASS” Dil Pasaportu

resim1RNGCHQAFOK42144
Avrupa Birliği (AB), bilindiği gibi Avrupa ülkeleri arasında ekonomik bir birlik oluşturmak için kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Bu örgütün halen 29 üyesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin eğitim ve kültür politikalarını yürüten en önemli örgüt ise, Avrupa Konseyi’dir.

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne 09.08.1949’da üye olan ilk ülkelerden biri olmuş ve bu nedenle kurucu üye statüsünde Konseyin tüm çalışmalarına kesintisiz katılmıştır.
Konseyin amacı, demokrasi ve insan haklarını korumak, Avrupa toplumunun karşılaştığı, ırkçılık, etnik ayırımcılık, çevrenin korunması ve organize suçlar gibi temel sorunlar için çözüm yolları bularak Avrupalı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, farklı kültürlere sahip Avrupa vatandaşları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek ve tüm bireylere Avrupalılık kimliğini kazandırmaktır. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi’nde çalışma dilleri olarak kabul edilen İngilizce ve Fransızca’nın kullanımına karşın Birliğe tam üye ülkelerin tüm dillerinin kullanılmasını kabul etmiştir. Şu anda AB’ye üye 29 ülke bulunmakta ve Birlik toplantılarında 24 dilde simultane çeviri yapılmaktadır.
Avrupa Konseyi’nin, Avrupa’nın geleceği için belirlediği eğitim ve kültür politikaları içinde en ağırlıklı konu dil politikası olmaktadır. Bunu tarih eğitimi, demokratik vatandaşlık eğitimi ve bilgi iletişim teknolojileri konuları izlemektedir. Konsey, Avrupa’nın geleceği için “çok kültürlü, çok dilli” bir toplum yaratma anlayışını vazgeçilmez bir eğitim hedefi olarak belirlemiş ve bu hedefe ulaşma konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye başlamıştır. Bu yönlendirmeyi ve çok dillilik bilincini yaymak için Avrupa Konseyi, 2001 yılını ‘Avrupa Diller Yılı’ olarak ilan etmiştir. Diller yılını ilan etmedeki temel amaç, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin dil ve kültür miraslarına sahip çıkmaları ve bunu diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte paylaşmalarıdır; bunun yanı sıra çok kültürlü, çok dilli Avrupalı olma bilincini yayarak birden çok dil öğrenmeyi teşvik etmektir. Bu yolla çok dil öğrenmenin farklı dil ve kültürel geçmişleri olan insanlar arasında hoşgörüyü arttıracağı ve bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağı beklenmiştir.
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yaşayan bireyler arasında yapılan bir araştırma sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 89’u İngilizce, yüzde 32’si Fransızca, yüzde 18’i Almanca ve yüzde 8’i de İspanyolca’yı yabancı dil olarak öğrendiklerini söylemişlerdir. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre bu ülkelerdeki bireylerin yarısından fazlası çok dilli olduğunu ifade etmiştir. (Council of Europe, 1998). Türkiye’de ise öğrencilerin yüzde 98’i İngilizce öğrenmekte, yüzde 1.2’si Almanca ve yüzde 0.8’i de Fransızca öğrenmektedir. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu birinci yabancı dili öğrenerek mezun olmakta, çok küçük bir bölümü ikinci yabancı dil öğrenmektedir. Avrupa Birliği’nin normlarına göre genç kuşak Avrupalıların en az üç dil bilerek yetişmeleri beklenmektedir. Bu amaçla, Avrupa Eğitim Komisyonu 1995 yılında yayınladığı ‘Öğrenen Topluma Doğru’ başlıklı bildirisinde Avrupa Birliği vatandaşlarının anadillerinin dışında en az iki Avrupa dilini yeter düzeyde bilmelerini ilke olarak benimsemiş ve bu konuda bireylere yardım edilmesi kararlaştırılmıştır. Başka bir anlatımla, çok dillilik ve çok kültürlülük bağlamı içerisinde her Avrupa vatandaşı, ilköğretimde birinci yabancı dili, ortaöğretimde ikinci yabancı dili ve üniversitede de üçüncü yabancı dili öğrenmesi gerektiğini vurgulamayı ve onları dil öğrenmeye teşvik etmeyi ilke olarak benimsenmiştir.

Avrupa Dil Pasaportu
Avrupa Diller Yılı’nı kutlama etkinlikleri nedeniyle Avrupa Konseyi, almış olduğu bir kararla Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulamasını tüm üye ülkelerde başlamasını ilke olarak kabul etmiştir. Polonya’nın Cracow kentinde yapılan Avrupa Eğitim Bakanları toplantısında tüm eğitim bakanları ülkelerinde Avrupa Dil Gelişimi Dosyası uygulamasına geçilmesini karar altına almışlardır. Bu bağlamda, 2001 – 2002 öğretim yılında başlayan bu proje, 2010 yılında, yerini “Europass Avrupa Dil Pasaportu” projesine devretmiş ve dil pasaportlarının elektronik ortamda hazırlanması ve kullanılması ilke olarak kabul edilmiştir. Bu projenin temel amacı, her Avrupa vatandaşının bir dil pasaportuna sahip olmasıdır. Bu pasaportu taşımaktaki temel amaç, Avrupa vatandaşlarının çok dilli yetiştirmelerini sağlamak ve onları çok dil öğrenmeye teşvik etmektir. Avrupa’da serbest dolaşım hakkını ve iş izni alabilmek için her Avrupa vatandaşının bu pasaportu yanında taşıması gerekli olacaktır. Başka bir anlatımla, normal pasaport yerine, dil pasaportu geçerli olacak ve dil pasaportunda o ülkenin dilini bildiğinizi belgelendirmeniz gerekecektir. Dil pasaportuyla iş ve oturma izni almak mümkün olacaktır. Günümüzde bazı Avrupa ülkelerine vize alabilmek için dil testlerinde başarılı olmak gerekmektedir. Dil pasaportunda belirlenen dil düzeyleri, başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır. Buna göre, A1, A2 başlangıç düzeyi, B1, B2 orta düzey, C1, C2 de ileri düzey olarak ele alınmaktadır. Bu şekilde dil öğrenimine Avrupa Konseyi tarafından yeni standartlar getirilmekte, her mesleğin standartları olduğu gibi dil öğretiminde de bu standartlar işe koşulmaktadır. Bireylerden bu standartlara ne kadar ulaştıklarını belgelendirmeleri istenmektedir. Dil yeterlilik alanları da dil öğrenmede dört temel dil becerleri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre belirlenmektedir. Dil becerileri anlama bağlamında dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama olmak üzere ikiye ayrılmakta; konuşma becerisi de karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere ikiye ayrılmakta ve yazma becerisi de yazılı anlatım olmak üzere dil becerileri üç aşamada ele alınmaktadır. Dil öğrenme ve öğretme sürecindeki bu belirlemelere ek olarak değerlendirme boyutunda da bazı değişmeler söz konusu olmaktadır. Dil pasaportu uygulaması ile kendini değerlendirme (self-assessment) kavramı gündeme gelmektedir. Bu değerlendirme yaklaşımı ile birey kendini ve dil gelişim sürecini sürekli değerlendirme imkanı bulabilmektedir.

Sonuç
Her şeyden önce bu uygulama, Avrupa dillerini öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır. Bu süreç, yaşam boyu devam edecek ve bireyler ihtiyaç duyduğu her yaşta bir Avrupa dilini öğrenebilecektir. Avrupa ülkesinde iş bulan kişiler işverene bu pasaportu gösterdikleri takdirde o ülkede çalışma olanağına kavuşmuş olacaktır. Bunun yanı sıra, bireylerin bildikleri diller ve düzeyleri dil pasaportunda belirtilmiş olacaktır. Türkiye’de kalmak isteyen yabancılardan da aynı şekilde dil pasaportu taşımaları ve Türkçe bildiklerini belgelendirmeleri istenecektir. Avrupa Birliğine üye ülkeler için geçerli standartlar ve uygulamalar, Birliğe aday ülkeler için de aynı şekilde uygulanacaktır. İşte o zamandır ki Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi Avrupa vatandaşları arasında daha da önemli olacaktır. Yıllardır uygulanmakta olan dilin kurallarını yani grameri öğretmekten çok dil becerilerinin öğretimine ağırlık veren bir yaklaşım önem kazanmaktadır. Öğrenci başarısını ölçerken de gramer testleri yerine dört temel dil becerilerini (dinleme-konuşma-okuma-yazma) ölçen testlerin uygulaması giderek önem kazanacak ve yabancı dil eğitimin niteliğini kontrol etme açısından da önemli değişiklikler olacaktır.

Önerile
1. Yabancı dil öğrenmenin yaşam boyu bir öğrenme süreci olduğu ve herkesin her yaşta arzu ettiği taktirde birden çok dil öğrenebileceği vurgulanmalıdır. Özellikle, Avrupa ile bütünleşme sürecinde bunun bir gereklilik olacağı şimdiden kabul edilmelidir. Bu nedenle, yetişkinler eğitimine de giderek önem verilmeli, ayrıca kendi kendine öğrenme ve internetten öğrenme yolu teşvik edilmelidir. Yabancı dil öğreten özel dershaneler de dil pasaportundaki düzeylere uygun kurslar açmalıdır. Özel okullarımız da yabancı dil öğretiminde Avrupa standartlarına uygun bir yol izleyerek mezunlarını B2 ya da C1 düzeyine ulaşacak şekilde yetiştirmeyi bir hedef olarak ortaya koymalıdır.
2. Avrupa dillerinin öğretimine daha çok yer verilmeli ve dil düzeylerini belgelemek ve bu belgeyi kişilerin beraberinde rahatça taşıyabilmesi için elektronik dil pasaportu uygulamasına kısa sürede geçilmelidir.
3. Elektronik dil pasaportu için yabancı dil düzeylerini belirleme testleri, uluslararası geçerliliği olan kuruluşlar tarafından yapılmalı ve verilen belgelerin iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında geçerliliği olmalıdır. Ancak, Türk Milli Eğitim sisteminde ilk ve orta öğretim kurumlarında 16 milyon öğrencinin yabancı dil sınavı, MEB tarafından yapılmalıdır. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile yetişkinlerin sınavları da ÖSYM tarafından yapılmalıdır.
4. Avrupa’yla bütünleşme sürecinde Türkiye’ye ve Türkçe’ye olan ilgi giderek artmaktadır. Türkçe’yi sadece Avrupa’da yaşayan Türk kökenli kişiler değil, Türkiye’de çalışmak isteyen, Türkiye’ye ilgi duyan herkes öğrenmek istemektedir. Bu amaçla, Avrupa Konseyi Yaşayan Diller Bölümü’nün geliştirdiği dil öğretiminde ortak ölçütler yaklaşımı temele alınmalı, Türkçe öğretimi ders kitapları ve düzey belirleme sınavları bu ölçütlere göre hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile işbirliği içinde yürütülmelidir.

Kaynak : http://www.hurriyetegitim.com/haberler/07.01.2011/prof-dr-ozcan-demirel-hacettepe-universitesi-egitim.aspx

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

• “Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği” (The relationship between self-regulated learning skills and achievement: A case from Hacettepe Universiy Medical School) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), Ankara: 2010, Sayı, 38, ss: 279-291 (S.Turan ile)
• “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması ( The Use of the Common European Framework of Reference for Languages on Developing the Speaking Skills) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2010, 35, Sayı, 156, ss. 190 – 204. (K. İşisağ ile) “Metacognitive awareness and self-regulated skills of medical students in different medical curricula”. Medical Teacher. An international journal of educationin the health sciences. 2009, 31:10, e477-e483 (S. Turan ve İ.Sayek ile)
• “Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması”. (The reliability and validity of the attitude scale towards problem based learning.) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2009, 34, Sayı, 152, ss. 15-28. (S. Turan ile)
• “Türkiye’de ‘Eğitim ve Değişim’ Sürecinde Program Geliştirme Çalışmalarının Yeri” Ölümünün 80. Yıldönümünde Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyumu, İzmir, 2-3 Ocak 2009, 52-59
• “BASOPED After ten years: Past and future from the Turkish point of view” International Conference on “The Balkan Society for Pedagogy and Education (1997-2007) Past and Future, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp. 45- 50.5.
• Contribution to the Student Achievement of Using Different Teaching Methods in the Fourth Science and Technology Course in Primary Education” World Applied Sciences Journal.4 (1):000.000/2008, © IDOSI Publication, 2008, 37- 43 (B. Arslan ile)
• Changing Roles of Faculties of Education in Turkey and in Europe” Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008, pp: 73-82 (M. Aksu ile
• “European Unification Impact on Primary Curricula in Turkey” Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp. 187-193. ( M. Demirel ile)
• “Çoklu Zeka Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri” Eğitim ve Bilim. Ankara: 2008, 33, Sayı 147, ss. 14-25 ( İ. Tuncel, C.Demirhan ve K. Demir ile)
• “Teacher Self-Efficacy Belief Scale” Social Behavior and Personality: An International Journal.Vol. 35(5), 2007, 349-358 (E.Erdem ile)
• “The Role of Values Education in High School History Curriculum Relevant to Educational Standards in European Union”. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2007 pp. 371-378. (E. Erdem ve N. Köksal ile)
• “Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Düzeni.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 12-14 Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp. 44-48
• “Türkiye’de Öğretmen Yeterlikleri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 12-14 Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp.365-369 (E.Erdem ile )
• “İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Değerlendirilmesi” Ankara: Milli Eğitim Dergisi, 2007, 36, Sayı 175, ss. 198-209 (A.Arslan ile)
• “Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi” Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2006, 35, Sayı 172, ss.71-90 (Ortak yazarlı)
• “Education in Turkey: Modern and Contemporary” Globalization, Modernization and Education in Muslim Countries. In Education: Emerging Goals in the New Millennium (Editor, Rukhsana Zia) New York, Nova Science Publishers, Inc. 2006 pp:273-287
• “Adult Education in Turkey” Life- Long Learning in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp. 155-167. (C. Celep ile)
• “A Proposed Curriculum Design on Civics Education for the Balkan Countries through Distance Learning” Life- Long Learning in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp. 733-744. (B. Yurdakul ile)
• “Analyzing the Endeavors for Quality in the Turkish Educational System” Quality in Education in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2005 pp. 91-100. (İ. Erdoğan ile)
• “Çoklu Zeka Kuramına İlişkin Öğretmen Görüşleri” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli, Kongre Kitabı Cilt 1: 984-988 (E. Erdem ile)
• Okuduğunu anlama becerilerine ilişkin standartlara ulaşmada etkin öğrenmenin erişiye ve tutuma etkisi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli, Kongre Kitabı, Cilt 2: 17-19 (Ortak yazarlı)
• “Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması” Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2005, 33, Sayı 167, ss.71-8222.
• “Tıp Eğitiminde Etkileşimli Yöntem ve Teknikler” Ankara: H.Ü. Türk Nöroşirürji Derneği Bülten. 8, Temmuz 2005, ss: 65-71 23.
• “Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi” Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005, ss:48-61 ( Canay Demirhan ile)
• “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Araştırma” Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 2004, ss: 188-195 (G. Ünver ile)

• “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Bağlamında Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi” Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2003 ss:239-249
• “Avrupa Birliğinin Dil Politikası ve Türkiye” Ankara: Littera, 2003, Cilt 12, ss: 249-258
• “Program Geliştirmede Yapılandımacı Yaklaşımın Yeri” Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 2002, ss: 81-88 (E.Erdem ile)
• “Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenen Özerkliği” Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2002, 155-156 ss.76-88 (İ.H. Mirici ile)
• “Öğretimde İçerik ve Düzenlenmesi” Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001, 274 ss:45-58
• “Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ” Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001, 274 ss:123-142.
• “Teacher Education in the Turkish Educational System” Teacher Education in the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2001 pp. 131-136. (İ. Erdoğan ile)
• “Sağlık Eğitiminde Davranış Değiştirme Boyutu” Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Toplantısı, Bursa, 27-29 Nisan 2001, ss:122-126.
• “Educational System in Turkey” Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends“ Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2000 pp. 189-210. (İ. Erdoğan ile)
• “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi” VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1-3 Eylül 1999 Trabzon: Ağustos 2000 ss: 1-13 (Ortak yazarlı)
• 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Öğretmen Nitelikleri” Cumhuriyet’in Yetmişbeşinci Yılında Öğretmen Yetiştirme. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Basımevi, Ankara: 1999 ss:147 – 159
• “Eğitimde Program Geliştirme” Cumhuriyet Döneminde Eğitim II. Milli Eğitim Bakanlığı Talim – Terbiye Kurulu Başkanlığı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara: 1999 ss:53-62
• “Suggested ESP Reading Programme for Preparatory Classes of English-medium Engineering Faculties: A Case Study”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi. 1999, Sayı 16-17, s.81-88, Ankara: (İ.H. Mirici ile )
• “Açık İlköğretim Okulunun Medya ve Materyal Gereksinimi” Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Ankara: 15-16 Kasım 1999 ss: 63 – 68 (Z.Kaya ile)
• “Türk Eğitim Sisteminde Öğretim Programlarının Geliştirilmesinde Bilimsel Yaklaşım ve 2000’li Yıllar İçin Öneriler” Eğitimde Yansımalar: V 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu. 25-27 Kasım 1999. ss. 328 – 335
• “Çoklu Zeka Kuramı ve Düşünme Becerileri ile İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Dersinde Tümleşik Becerilerin Geliştirilmesi” Dil Dergisi. Sayı 80, 19-31 Haziran 1999 (S. Şahinel ile)
• “Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı) 10, 27-36, 1999
• “Developing Integrated Skills Through Multiple Intelligences in EFL Classrooms” The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt Dec. 8-10,1998. pp 48-55.
• “Integrated Skills in ESP Writing” The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt. 1998. pp 73-76. (İ.H. Mirici ile)
• “İlköğretimde Çoklu Zeka Kuramının Uygulanması” VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Selcuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları Cilt 1, ss.531-546, Konya 1998 (ortak yazarlı)
• ” Türkiye’de Ortaöğretimin Yeniden Yapılanması” Nasıl Bir Eğitim Sistemi. Bilsa, Eğitim Sempozyumu 10 – 12 Nisan 1997, İzmir. ss: 225-233 • “Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretimi” Ana Dili Dergisi, Sayı:2, Ağustos 1996. ss:5-12 (Dr. M. Demirel ile)
• ” Eğitimde Yeni Arayışlar” Yeni Türkiye. Eğitim Özel Sayısı. Ankara,VII., 47 – 52, 1996
• “Muhasebe Eğitiminde Program Geliştirmenin Temel İlkeleri” Türkiye XIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Muhasebe Eğitiminde Yeni Boyutlar. Kemer/Antalya 31 Ekim – 4 Kasım 1995, ss.141-151

• “The Effects of Cooperative Learning and Token Economy Strategy on Student Achievement.” Eğitim ve Bilim. Ankara: 20, 6-14, Nisan,1996 ( İ. Oktar ile)
• “A Model For Developing Teacher Education Curricula In Turkey ” Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. (11) 91-97, 1995
• “A New Approach to Curriculum Development in Teacher Education in Turkey” Teacher Training For The Twenty First Century. Dokuz Eylül Universıty, Buca Faculty of Education İzmir, Turkey. 1995 pp. 171-176 (with Dr. Sands)
• Eğitim Bilimleri Bölümü Doktora Programlarına İlişkin Görüşler” I. Eğitim Bilimleri Kongresi.Kuram-Uygulama-Araştırma. Adana, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Nisan 1994. Cilt 1, ss: 120 -129
• “Education And Changing Social Realities in Turkey” Comparative and International Education Society Conference. Pittsburgh, USA. March 14 -17,1991 (ERIC, Clearinghouse, Doc. ID: ED341624, 1992)
• “İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları” Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (8): 31-40, 1992
• “A Curriculum Model for Teacher Education in Europe”. Amsterdam: New Prospects for Teacher Education in Europe II. pp 31 – 40, 1992
• “A Model Approach To Training ELT Teachers” Ankara: Tradition and Innovation. ELT and Teacher Training in the 1990s. Vol.2 35- 46, 1992 • “Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları” Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (7): 27-43, 1992 58.
• ” Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirmede Karşılaşılan Güçlükler” Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (6): 25-39, 1991
• “Yabancı Dil Öğretmenlerin Yeterlikleri”. Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi .1 ( 5. ve 6.) 1989 – 1990. 60.
• “Özel Okullarda Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları” Ankara: Eğitim ve Bilim. 12,65:28-29, Temmuz 1987
• “Türkiye’deki Kıbrıslı Yükseköğrenim Gençliğinin Sorunları”. Ankara: Eğitim ve Bilim. 11,62:16-30, Ekim 1986 62.
• “Anatolian High Schools and Their Contributions to the Turkish Educational System” Ankara: Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1): 27- 34, 1986
• “Teaching Reading Skills”.English Language Teaching Center. Ardıç Publications, Vol. 2, Number 2, Feb. 1986
• “Teaching Listening Comprehension Skills” English Language Teaching Center. Ardıç Publications, Vol. 1, Number 2, Feb. 1985
• “Orta Eğitimde Yabancı Dil Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi” (Tez Özeti). Öğretmen Dünyası, Ankara: 5,54: 11-13. 1984
• “Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları: Ankara: Türk Eğitim Derneği yayınları, 1983 .(159-190)
• ” Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş İlke ve Yöntemler” Milli Eğitim Dergisi. Sayı 60, 1983 68.
• “Lise Öğrencilerinin İngilizce Başarıları” Çağdaş Eğitim: 8,44-75 28-30 Ocak, Şubat 1983
• “Türkiye’de yabancı Dil Öğretimi” Çağdaş Eğitim: 5.44: 12-15 Nisan 1980
• “Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi” Eğitim ve Bilim. 4,21: 17- 21 Eylül 1979
• “Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Öğretim” Genel Dilbilim Dergisi: 1, 3-4: 96-101. Şubat 1979
• “Yabancı Dil Öğretimi ve Tam Öğrenme” Eğitim ve Bilim. 3, 14: 46 -50 Temmuz 1978
• “II. Dünya Eğitim Konferansının Ardından” Eğitim ve Bilim. 2, 11: 30-34: Ocak 1978

Kitaplar

178111_B
Kitabın Adı : Bazı Maviler Daha Derindir
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/178111-Bazi-Maviler-Daha-Derindir-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786053181200

 

1071172200
Kitabın Adı : Gelecek için Eğitim
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Gelecek-Icin-Egitim/223713
ISBN Nu : 9786258044768

 

150722
Kitabın Adı : Eğitimde Çoklu Zeka “Kuram ve Uygulama”
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi :  http://www.pegem.net/kitabevi/1507-Egitimde-Coklu-Zeka-Kuram-ve-Uygulama-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9789758792726

 

5992passportB
Kitabın Adı : Passport to English
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/599-Passport-to-English-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282449

 

590_B
Kitabın Adı : Eğitimde Yeni Yönelimler
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Egitimde-Yeni-Yonelimler/60940
ISBN Nu : 9786257052481

 

derskitabiincelemesiHDLQAVOKDY93280
Kitabın Adı : Ders Kitabı İncelemesi
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Ders-Kitabi-Incelemesi/60889
ISBN Nu :  9786050370058

 

95_B
Kitabın Adı : Eğitim Bilimine Giriş
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/95-Egitim-Bilimine-Giris-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9789756802540

 

94_B
Kitabın Adı : Öğretim İlke ve Yöntemleri “Öğretme Sanatı”
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Ogretim-Ilke-ve-Yontemleri-Ogretme-Sanati/61366
ISBN Nu : 9789756802069

 

 93_B
Kitabın Adı : Yabancı Dil Öğretimi
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/93-Yabanci-Dil-Ogretimi-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9789756802090

 

 922200
Kitabın Adı : Eğitim Sözlüğü
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Egitim-Sozlugu/60942
ISBN Nu : 9789756802380

 

90_B
Kitabın Adı : Elt Methodology
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/90-Elt-Methodology-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9789756802991

 

 88_B
Kitabın Adı : Eğitimde Program Geliştirme
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Egitimde-Program-Gelistirme/60943
ISBN Nu : 9786053180265

 

 36455222
Kitabın Adı : Tests For Proficiency in English
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : https://pegem.net/urun/Tests-For-Proficiency-In-English/175021
ISBN Nu : 9789944119559