Editörlük

Editörlüğü

• “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” Ankara: PegemA Yayıncılık, 2007.
• “Eğitim Bilimine Giriş” , Ankara: PegemA Yayıncılık, 2006.
• “Eğitimde Yeni Yönelimler” , Ankara: PegemA Yayıncılık, 2005.
• “Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi” , Ankara: PegemA Yayıncılık, 2005
• “Passport to English” Ankara: PegemA Yayıncılık, 2003
• “Orta Öğretimde Yenileşme” , Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara: 1992
• “Yüksek Öğretimde Değişmeler” , Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara: 1989
• “Quality of Education”. Symposium Proceedings, Hacettepe University, Faculty of Education, Ankara: 1985
• “Orta Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları” Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara: 1983
Dergi Hakemliği
• “Social Behavior and Personality: an international journal” (SBP) www.sbp-journal.com
• “Journal of Social Sciences” (JSS) www.krepublishers.com
• “Journal of Education and Human Development” Scientific Journals International (SJI) www.scientificjournals.org
• “Balkan Education Review” – The Balkan Society of Pedagogy and Education ( BASOPED) http://web.auth.gr/basoped/html/eng/cont.html
• “Eğitim Yönetimi Dergisi” – PegemA Yayıncılık
• “Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
• “Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi” Süleyman Demirel Üniversitesi,
• “Milli Eğitim Dergisi” – Milli Eğitim Bakanlığı
• “Gazi Üniversitesi – Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
• “Dil Dergisi” Ankara Üniversitesi –TÖMER
• “Sosyal Bilimler Dergisi” Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi,
• “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi
• “Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
• “İlköğretim – Online Dergisi
• “Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

• “İnönü ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,”
• “Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,”
• “Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,”
• “[b]Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi”
• “On Dokuz Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi”
• “Ege Eğitim Dergisi” Ege Üniversitesi,Eğitim Fakültesi Dergisi
• “Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi”Ahi Evren Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
• “Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi”
• “Hacettepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”
• “Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim Fakültesi Dergisi”
• “Gazi ÜniversitesiEndüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi”
• “Balıkesir ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”
• “Yaşadıkça Eğitim”İstanbul. Kültür Koleji Vakfı tarafından yayımlanan aylık dergi.
• “Hacettepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi”
• “Eğitim ve Bilim”Ankara: 1977 yılından beri Türk Eğitim Derneği tarafından yılda dört kez yayımlanır.