Bildiriler

Bildiriler 2

• “Eğitimde Program Geliştirme Çalıştayı” Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 26 – 27 Haziran 2006 (Çalıştay Koordinatörü)
• “Köy Enstitüleri Eğitim Çalıştayı” Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 15 – 17 Nisan 2006
• “İlköğretim Fen ve Matematik Programlarının Bütünleştirme Çalışmasına İlişkin İhtiyaç Analizi” XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13- 15 Eylül 2006, Muğla , (İlke Önal ve Ahmet Kıray ile)
• “Progress on the Common European Framework, Daring to Lead”: The 40th Annual TESOL Convention and Exhibit, p. 108. Tampa, Florida – USA; March 15-19, 2006, (A. Daloglu ve Lopriore, Luciana ile)
• “The European Perspectives Assessment of Values in Turkish Basic Education Curricula” International Conference on “Education and Values in the Balkans: June 30 –July 1, 2006, Bucharest, Romania, (C. Demirhan ile)
• “The Role of Values Education in High School History Curriculum Relavant to Educational Standards in European Union ” International Conference on “Education and Values in the Balkans: June 30 –July 1, 2006, Bucharest, Romania, (E. Erdem and N. Köksal ile)

• “Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Tez Çalışmaları” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, II Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 26-28 Eylül 2005, İstanbul (Z. Ayvaz ve N. Köksal ile)
• “Common European Framework of Reference for Languages and Language Teaching in Turkey” International Symposium on Language, Literature and Stylistics” Marmara University, Faculty of Education, 24-25 June 2005, İstanbul –Turkey (Çağrılı konuşmacı)
• “Avrupa Dilleri Ortak Ölçütleri ve Türkçe Öğretim Programları” Konferans, Gazi Magosa, KKTC, Doğu Akdeniz Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi, 12-14 Mayıs 2005 (Davetli Konuşmacı)
• “Implications of the European Language Portfolio in Turkey” 1st English Language Teaching Seminar “ELP: Integrated Teachers and Integrated Students” Deniz Kuvvetleri Askeri Deniz Lisesi, Heybeliada/İstanbul, 19 Mart 2005 (Davetli konuşmacı)
• “Avrupa Dilleri için Ortak Ölçütler ve Türkçe Öğretimi” ( Common European Framework and Teaching Turkish) Pristina, Pristina Universitesi, Eğitim Fakültesi Pristina – Kosova, 7- 9 Mart 2005 (Davetli konuşmacı)

• “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi” XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 6-9 Temmuz 2004 (Ortak bildiri)
• “Analyzing the Endeavours for Quality in the Turkish Educational System” International Conference on “The Quality in Education in the Balkan Countries. Sofia: 2-4 July, 2004 (Dr.Erdoğan ile)
• “The European Language Portfolio Project in Turkey” 3rd Joint International ELT Conference. Trakya University-INGED-IATEFL-TESOL. Edirne: 11-13 June, 2004 (Davetli konuşmacı)
• “Etkili Sunu Teknikleri” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara:6 Mayıs 2004 45.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi” Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Kayseri:12 Mayıs 2004

Bildiriler 3

• “Eğitimde Yeni Yönelimler” Heybeliada Deniz Lisesi. İstanbul:19 Mart 2004
• “Uluslararası bakalorya felsefesi dikkate alınarak hazırlanmış çoklu zeka kuramı uygulamalarının; öğrencilerin erişi düzeylerine, öğrenilenlerin kalıcılığına, öğrenci – öğretmen görüşlerine ve değerlendirme sürecine etkisi” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 17 Ocak 2004 (Ortak bildiri)
• “Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 17 Ocak 2004 (Ortak bildiri)
• “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Yapılandırmacı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrencilerin Tepkileri” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üni., 17 Ocak 2004 (B.Yurdakul ile)
• “21. Yüzyıl Başında Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler” İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. İstanbul:19 Aralık 2003

• “The European Language Portfolio in Turkey” Avrupa Konseyi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı (Holiday Inn), 23-25 Ekim 2003
• “Implications of the European Language Portfolio Project in Turkey” Avrupa Yabancı Diller Ortak Kriteleri Uluslararası Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17-19 Eylül 2003 (Keynote speaker)
• “Yabancı Dille eğitim mi? Yabancı Dil eğitimi mi?” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ankara: 30 Nisan 2003
• “Tıp Eğitiminde Tam Öğrenme” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü. Ankara: 28 Nisan 2003
• “Tıp Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikler” Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi Antalya: 23-26 Nisan 2003

• “Öğretmenlerin Hizmetöncesi Eğitimi” 21. Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi Paneli. Eskişehir:18 Nisan 200
• “Avrupa Birliği ve Dil Eğitimi” Özel Okullar Derneği Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları Sempozyumu. Antalya: 4-6 Şubat 2003
• “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi” Milli Eğitim Ba kanlığı Öğretim Toplantıları , Ankara: 20 Haziran 2002
• “Öğretme Sanatı ve Öğretmenlik” 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği. Tokat: Gazi Osman Paşa Ün iversitesi, Eğitim Fakültesi, 29 Kasım 2002

Bildiriler 4

• “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Bağlamında Türkiye’de Öğretmen Eğitimi” 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 22 Kasım 2002
• “Beyin Temelli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri” Uluslar arası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs 2002, (Ortak bildiri)
• “Portfolio-Oriented Foreign Language Education in Turkey”, Famagusta, North Cyprus, Eastern Mediterranean University, First International Education Conference: Changing Times, Changing Needs, 8-10 May 2002, (Çağrılı konuşmacı)
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler’ Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkent Öğretmenevi, Ankara:15. Mart.2002
• “Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi” Özel Okullar ve Eğitimde Kalite Sempozyumu, Antalya, 14-17 Şubat 2002
• “Eğitimde Etkileşimli Öğretim Yöntem ve Teknikleri” TSK Jandarma Okullar Komutanlığı Ankara: 11-12 Eylül 2001
• “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi” X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, 7-8 Haziran 2001 (Ortak bildiri)
• “Program Geliştirmede Yeni Yönelimler” Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İstanbul: 25. Mayıs. 2001
• “Eğitimde Program Geliştirme” Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara: 14. Aralık. 2001
• “Tıp Eğitimi ve Eğitim Programları” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 29. Kasım. 2000

• “Öğretme Sanatı” Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara: 27. Kasım. 2000
• “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Geleceği” Mersin Üniversitesi, Mersin, 24.Kasım. 2000
• “Program Geliştirme Alanında Yeni Gelişmeler” Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3. Kasım. 2000
• “Tıp Eğitiminde Program Geliştirme” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çapa-İstanbul, 27. Ekim. 2000
• “Yapılandırılmış Yaklaşımın Öğrenme Ürünlerine Etkisi” IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Kazım Kara Bekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000 (Ortak bildiri)

Bildiriler 5

• “Educational System in Turkey” International Symposium on Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends“ Balkan Society for Pedagogy and Education, İstanbul, Turkey 22-23 Sept. 2000 (Dr. İ. Erdoğan ile)
• “Öğretme Sanatı” Kara Harp Okulu, Ankara: 13. Nisan. 2000
• “Öğretme-Öğrenme Stratejileri” Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale: 2. Haziran, 2000
• “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi” VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Trabzon 1-3 Eylül 1999 (Ortak bildiri)
• “A New Reading Programme for the Engineering and Architecture Faculty” ESP Challanges: 3rd Slovak International Conference. Trnava-SLOVAKIA, June 16-18 , 1998. (Dr.İ. Mirici ile)

• Slovak International Conference. Trnava-SLOVAKIA, June 16-18 , 1998. (Dr.İ. Mirici ile)
• “Liderlik Programlarında Yer Alan Hedeflerin Analizi” 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Deniz Harp Okulu Tuzla – İstanbul 5 – 6 Haziran 1997
• “Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim” MEB – UNICEF Temel Eğitimi Yaygınlaştırma Pilot Projesi Semineri, 25 Ocak – 7 Şubat 1997 Avanos – Nevşehir
• “Eğitimde Program Geliştirme” Anadolu Üni. AÖF. Ölçme-Değerlendirme Semineri 9 -11 0cak.1997, Eskişehir
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimi” Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 21.XII.1996 Mersin (Panel ve Bildiri)
• “Curriculum Practices for Equity and Excellence in the Turkish Educational System” Human Resources Development An Investment Conference Nov. 30th- Dec.4th, 1996, Kuwait

• ” 21. Yüzyıla Doğru Öğretmen Yetiştirme Politikamız” 3. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bursa, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 1996 (Çağrılı Bildiri)
• “Yabancı Dille Eğitim mi? Yabancı Dil Eğitimi mi?” KKTC, Eğitim Bakanlığı “Eğitim Sisteminde Reform” toplantısı, Lefkoşe: 2-3 Kasım 1995 (Çağrılı Bildiri)
• “A Model For Developing Teacher Education Curricula In Turkey ” ICET’s 41st World Assembly, Teacher Education: An Imperative for National Development. İstanbul, Türkiye. 18-22 Temmuz 1994.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Program Geliştirme” Tevfik Fikret Lisesi Ankara, 15-17 Nisan 1993 90.
• “Approaches To ELT Curriculum Design” The Second International Conference On ELT and Teacher Training in the 1990s Middle East Technical University. Ankara, Turkey. Sept. 23-25, 1992.

Bildirler 6

• “Eğitimde Nitelik Geliştirmede İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Tam Öğrenmenin Yeri ve Önemi” Eğitimde Arayışlar 1. Kongresi.The Marmara Hotel, [b]İstanbul, 13-14 Nisan, 1991.[/b]
• “Education And Changing Social Realities in Turkey” Comparative And International Education Society Conference. [b]Pittsburgh, USA. March 14-17,1991[/b].
• “Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Yeri” III. Dilbilim Sempozyumu Çukurova Üni. Eğitim Fakültesi. [b]Adana: 21-22 Haziran 1989.[/b]
• “Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Karşılaşılan Güçlükler” Fen ve Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Uluslararası Sempozyumu. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi. [b]Ankara: 15-16 Mayıs 1989.[/b]
• “Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Gelişmeler” Karşıyaka Anadolu Lisesi, [b]İzmir, 14 Nisan 1989[/b]

• “Türk Eğitim Sisteminde Bir ‘Program’ Modeli”. Dünden yarına Türk Milli Eğitim Modeli Sempozyumu, Tokat: İbn-i Kemal Araştırma Merkezi. 29 Eylül-2 Ekim 1988
• “Ortaöğretimde Program Geliştirme”. K.K.Komutanlığı Okul Yönetimi İntibak Semineri, Bursa: Işıklar Askeri Lisesi, 20-23 Eylül 1988
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni ve Etkili Teknikler”. Okul yönetimi İntibak Semineri, Bursa: Işıklar Askeri Lisesi, 20-23 Eylül 1988
• “Yabancı Dil Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”. T.C. Merkez Bankası Hizmetiçi Eğitim Semineri. 14 ve 21 Kasım 1987
• “Okullarımızda Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları” Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fakültesi I. Ulusal Eğitim Sempozyumu. İstanbul: 23-26 Kasım 1986

• “Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (ABD ve Türkiye’de)”.TED Ankara Koleji Vakfı, İlk Kısım I. Bilgisayar Eğitimi Toplantısı. Ankara: 3-11 Mayıs 1986
• “Türkiye’deki Kıbrıslı Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları”. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti I. Gençlik Sempozyumu, Lefkoşe:30- 31 Ekim 1985
• “Yabancı Diller Eğitiminde Öğretme Yöntemleri ve Teknikleri”. Askeri Yatılı Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu. İstanbul: Deniz Harp Okulu, 3-5 Mayıs 1983
• “Teaching Dialogues “- “Testing and Evaluation”. A Seminar on Language Teaching Methods. Kayseri: Kayseri Ünv. Oct. 17-19 1981
• “Teaching Reading”. A Seminar on Teaching English as a Foreign Language. Hacettepe Ünv. Ankara: Sept. 7-8, 1981