Seminerler ve Konferanslar

Seminerler ve Konferanslar
• Eğitimde Program Geliştirme
• Etkili Öğretim
• Etkileşimli Öğretim Yöntemleri
• Etkili Sunu Teknikleri
• Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitimde Uygulamaları
• Eğitimde Yapılandırmacılık
• Tam Öğrenme
• İşbirliğine Dayalı Öğrenme
• Proje Tabanlı Öğrenme
• Probleme Dayalı Öğrenme • Beyin Temelli Öğrenme
• Öğretmen Eğitimi ve öğretmen yeterlilikleri
• Teaching English as a Foreign Language
• Testing English as Communication
• Implementation of the European Language Portfolio
• Common European Framework of Reference for Languages
• Computer-assissted Language Learning
• Life Long Language Learning
• Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
• CEFR-based Language Testing
• Vizyon 2023 (Eğitim)