Biten Projeler

Biten Projeler
• YEGAM – Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı, “Kural Tabanlı Sistem Oluşturulması ve Geliştirilmesi Projesi içinde AKORT – Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi” projesi 2007- 2009
• TUBİTAK – “Uygulama Öğretmeni (Mentör) Yetiştirme Programının Etkililiği ” Meltem Yalın Uçar ile (2007- 2008)
• MEB Talim Terbiye Kurulu, “Genel Liseler 9. ve 10. Sınıflar İngilizce Öğretim Programlarının Hazırlanması” İngilizce Programlarını Geliştirme Komisyonu – Komisyon Başkanı (2006 – 2008)
• Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi – Proje Başkanı ve ulusal koordinatör ( 1997-2007)
• Hacettepe Üniversitesi- Bilimsel Araştırmalar Birimi “Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar ile Öğrenme Becerileri arasındaki İlişki” – Proje yürütücüsü
• Hacettepe Üniversitesi KOSGEB TEKMER Müdürlüğü ile Bilkent Cyberpark ,BİLEMEK Yazılım Bilişim LTD. ŞTİ. ” Çoklu Dil Eğitimi için Jenerik Yöntem, İçerik ve Araçları” – Proje danışmanı
• MEB-EARGED “Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitiminde Yer Alan Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi” -Proje danışmanı
• Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, Yabancı Dil (İngilizce) Programlarını Geliştirme Komisyonu (Anadolu Liseleri 9,10,11. Sınıflar İngilizce Öğretim Programlarının Hazırlanması) – Komisyon Başkanı ( 7 Mart. 2001- 2002)
• Milli Eğitim Bakanlığı MEDA – Temel Eğitimi Destekleme Projesi – Proje eş-başkanı (16 .12. 2000 – 15 .11.2002)
• Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Üyeliği (01.Ocak.1981-01.Haziran 2002) ve TED Bilim Kurulu Başkanı (14. Ocak. 1993-1.Haziran.2002)
• MEB 2001 Avrupa Diller Yılı Kutlama Etkinlikleri – Avrupa Konseyi Türkiye Ulusal Koordinatörü (1.I.2001- 31.XII.2001)
• Balkan Eğitimciler Derneği – 21-23 Eylül 2000 İstanbul-Türkiye, Uluslararası Eğitim Sempozyumu Organizasyon Başkanı
• MEB – Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi – Mesleki Teknik Eğitimin Yeniden Yapılanması – Fizibilite Çalışması, Program Geliştirme Uzmanı ( Şubat 1997 – Ekim 1997)
• Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile Avrupa Birliği arasında Yürütülen Yabancı Dil ve Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Danışmanlığı (1995 – 2000)
• YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi- Proje Koordinasyon Birimi üyesi ve Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme ve Özel Öğretim Dersleri Programlarını Geliştirme uzmanı
• MEB 2001 Avrupa Diller Yılı Kutlama Etkinlikleri – Avrupa Konseyi Türkiye Koordinatörü (14.10.1992- 14.10.1996)

• UNICEF – Milli Eğitim Bakanlığı – Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretimi Öğrenci ve Öğretmen Kitabı Hazırlama Komisyonu Başkanı
• Milli Eğitim Bakanlığı-YÖK Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları ve Okulöncesi Eğitim Programlarını Hazırlama Çalışmalarını Yönlendirme Komisyonu Üyeliği,
• Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul, Anadolu Öğretmen Lisesi, Süper Lise ve Anadolu Liseleri İngilizce Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı
• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yabancı Dil Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Danışmanlığı.
• M.E.B Bakanlığı Türkçe Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyeliği ile Anadolu Öğretmen Liseleri Eğitime Giriş, Eğitim Tarihi ve Öğretim İlke ve Yöntemleri Programlarını Geliştirme Komisyonu Danışmanlığı,
• M.E.B Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Çalışmaları Üyeliği.
• H.Ü. Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Sempozyum Düzenleme Kurul Üyeliği ve Sempozyum Sekreterliği.
• Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretim Programlarının Geliştirilmesi. (ABD’de IVP Çerçevesinde Proje Gezisi, Mart 1986).