Dersler

Lisans

• Eğitimde Program Geliştirme
• Özel Öğretim Metodu ve Uygulama
• Program Geliştirme Semineri
• Karşılaştırmalı Eğitim
• Eğitime Giriş
• Genel Öğretim Metodları

• Gramer Öğretimi
• İngiliz Dili Öğretimi Metodolojisi
• İngilizce Öğretimi için Materyal Geliştirme

Yüksek Lisans
• Program Geliştirme ve Değerlendirme -1
• Program Geliştirme ve Değerlendirme -2
• Eğitim Teknolojisi
• Türkçe Öğretimi ve Programlarını Geliştirme (1995-1999)
• Yabancı Dil Öğretiminde Program Geliştirme (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987 ve Ankara Üniversitesi, 1997-2008)
• Research Methods in ELT (Bahçeşehir Üniversitesi, 2008-2009 Güz Dönemi)
• Language Testing (Bahçeşehir Üniversitesi, 2008-2009 Bahar Dönemi)

• Curriculum Development for ESP (English for Specific Purposes) – Bahçeşehir Üniversitesi, 2009-2010 Güz Dönemi.
• ICT (Information Communication Technology) for Englih Language Teaching(ELT) – Bahçeşehir Üniversitesi, 2009-2010 Güz Dönemi.
• CEFR-based Language Testing ( Bahçeşehir Üniversitesi, 2009-2010 Bahar Dönemi

Doktora
• Program Geliştirme Uygulaması
• Program Geliştirme Alan Çalışması
• Farklı Ükelerde Program Geliştirme Çalışmaları
• Yabancı Dil Öğretiminde Program Geliştirme (Ankara Üni. 1997-2008)
• Program Değerlendirme (2000-2006)
• Türkçe Öğretimi ve Programlarını Geliştirme (1995-2000)
• Çağdaş Türk Eğitim Sorunları (1992-2000)

Yetişek Semineri (1994-1999) Eğitimde Program Geliştirme (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1987 Bahar Dönemi-Konuk Öğretim Üyesi)